L’ansietat i la Covid 19

A Cuidem-nos, vam preparar un vídeo anomenat Ansietat i covid 19, per poder diferenciar la sensació d’ofec provocada per l’ansietat dels símptomes de dificultat respiratòria que pot provocar la Covid19.

En ell també s’explica què és l’ansietat, quins són els seus símptomes, com es poden gestionar per rebaixar-la i quins exercicis es poden practicar per prevenir-la.

El vam fer amb l’objectiu de que pugués ser d’utilittat a tothom que ho necessités per poder viure la crisi amb la màxima serenitat possible.

Nota: Aquest vídeo és informatiu. En alguns casos, l’ansietat pot arribar a interferir en la realització de les activitats quotidianes, minvant l’autonomia de les persones, i esdevenir un trastorn. En aquests casos, és aconsellable recórrer a l’ajuda professional.