Serveis

Teràpia de parella

Teràpia de parella

Acompanyant parelles

La parella, com a entitat pròpia, també és un sistema viu i en constant evolució que passa per diferents etapes on es produeixen estancaments, crisis i poden aparèixer conflictes. Quan aquests conflictes es fan difícils de resoldre per si mateixos és quan fer teràpia de parella esdevé un bon recurs.

En la parella, l’amor és un ingredient imprescindible, però no suficient. Sovint els problemes que apareixen al si de la parella no és per falta d’amor, sinó per les dificultats per gestionar-lo i viure’l de manera que ens aporti benestar a les dues persones.

La teràpia de parella consisteix en treballar amb els dos membres per explorar i prendre consciència de com és seva relació, potenciant els recursos i aspectes positius, i actualitzant les necessitats vitals d’ambdos membres. Ofereix un espai on els dos membres de la parella poden comunicar-se, expressant les seves dificultats, i buscar conjuntament, amb l’ajuda del professional, els recursos i competències per trencar els cercles viciosos que mantenen estancada a la parella en una situació de patiment.

Algunes parelles acudeixen a teràpia buscant solucionar les seves diferències i potenciar un camí comú. D’altres assegurar-se que la separació és la millor opció i un professional que els acompanyi a fer aquest canvi de la manera més serena.

Quins són els objectius?

 
 • Posar el focus en l’entitat parella, és a dir, la relació construïda per les dues persones
 • Explorar les pautes relacionals de les famílies d’origen per prendre consciència de quines reprodueixen i quines no en la seva relació de parella
 • Explorar l’inici i la història de la relació per detectar i potenciar punts forts i veure quins han sigut els punts de dificultat i com s’han viscut
 • Clarificar les expectatives de parella de cada persona
 • Actualitzar les necessitats vitals dels dos membres facilitant que puguin ser respectades
 • Establir dinàmiques que pemetin a les dues persones desenvolupar-se i créixer, i contribuir al benestar de cada una de les persones
 • Trobar un equilibri entre el donar i el rebre
 • Millorar la comunicació
 • Gestionar les relacions amb la famíla extensa i l’entorn social

La teràpia de parella ens pot ajudar quan tenim:

 
 • Dificultats de comunicació
 • Distanciament afectiu i emocional en la parella
 • Projectes vitals poc coincidents
 • Sexualitat no satisfactòria
 • Monotonia i rutina
 • Divergència i desacord en els criteris per a educar els fills/es
 • Dificultats de relació amb les famílies extenses respectives
 • Experiències traumàtiques
 • Processos de canvi significatius en el cicle vital (naixement, adolescència, jubilació, niu buit...)
 • Infidelitat
 • Malaltia crònica d’un dels membres de la parella
 • Processos de separació o divorci i reestructuració familiar
 • Violència en la parella
 • Processos de dol i pèrdua
 • Problemes d’abús d’alcohol o altres substàncies

Com es realitza la teràpia de parella?

Treballem en sessions d’una hora i mitja de durada, habitualment amb els dos membres de la parella conjuntament, encara que, en ocasions i depenent de les circumstàncies i la situació plantejada, es farà alguna sessió amb cadascun dels membres per separat. Les tres o quatre primeres sessions es desenvolupen setmanalment i, a partir d’aquí i segons la valoració que fem de l’evolució, les sessions s’acostumen a espaiar quinzenalment.
L’acompanyament és proper, sense judici i respectuós cap a les dues perspectives i cap a la relació creada. Treballem conjuntament per trobar els vostres propis recursos perquè els pugueu activar entre sessions.

Teràpia de parella

Preguntes freqüents

D’entrada les visites seran setmanals i passaran després a quinzenals, tot i que, en algun moment podem modificar, de manera consensuada i puntual, la freqüència de les trobades.
Hi haurà sessions que vindreu els dos i també n’hi pot haver d’altres on només vingui un de vosaltres. Abans d’acabar la sessió comentarem qui ha de venir a la propera trobada i els motius.

Els psicòlegs no prenem mai decisions per els pacients ni tan sols us aconsellem si hauríeu de separar-vos o no. El què fem és acompanyar-vos a reflexionar i a observar la vostra situació des de diferents perspectives perquè sigueu vosaltres, sempre, els que prengueu les millors decisions per a vosaltres, tant sigui seguir junts com separar-vos.

Cada un dels membres de la parella ve d’una família amb pautes i normes diferents, i de vegades, no és fàcil consensuar-les perquè poden ser molt diferents. És en aquestes ocasions que és molt enriquidor assistir a teràpia de parella per poder trobar la manera d’expressar i escoltar a l’altre sense entrar en discussió i poder trobar conjuntament, amb l’ajuda del terapeuta, aquelles pautes i normes de convivència i educació que afavoreixin un creixement sa dels fills/es.

Formulari de contacte

Escriu-me si tens qualsevol dubte, consulta o vols demanar una primera visita.
Et respondré tan aviat com em sigui possible.

  He llegit i accepto la política de privacitat

  comparteix-ho

  Altres teràpies

  La teràpia familiar contribueix, des d’una mirada relacional, al benestar de cada un dels membres de la família i a la millora de les relacions i la dinàmica familiar.

  Teràpia de parella

  La teràpia de parella ofereix un espai segur on els dos membres de la parella poden comunicar-se i, amb l’ajuda del professional, fer front a les dificultats que puguin sorgir en la relació.

  La teràpia amb adolescents ofereix un espai on tractar les dificultats emocionals i relacionals que poden sorgir en aquesta etapa de la vida. L’adolescència la vivim tota la família.


  El creixement personal i l’autoconeixement ajuden a les persones a sentir-se bé amb elles mateixes i a prendre les millors decisions per cuidar-se a si mateixes i als altres.

  La teràpia amb Sistemes de la Família Interna és una mirada cap al nostre interior, respectuosa i amorosa, que resulta potenciadora, eficient i no patologitzant.

  Generant espais de reflexió, diàleg i aprenentatge vivencial sobre psicologia, creixement personal, educació i relació familiar amb pares i mares i altres col·lectius.